Rodzice i dzieci

zdjęcie dzieci na warsztatach
Doświadczanie materii i zjawisk fizyki, eksperymenty, zabawa, uważna obserwacja świata, uruchamianie wyobraźni. Zarazem poznawanie mieszkańców ziemi i ich kultur.

W programie propozycje zarówno dla dzieci, jak i dla całych rodzin.

dla dzieci

zdjęcie z warsztatów

Du:da:di

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci do lat 3 i niemowląt to zaproszenie do wspólnego odkrywania świata dźwięków. Przy pomocy muzyki wykonywanej na żywo dzieci odkrywają świat rytmów i skal. W spontaniczny sposób rozwijają swoje zdolności muzyczne oraz harmonię ruchu.

zdjęcie z zajęć

Laboratorium świata

Cotygodniowe spotkania dla dzieci w wieku 3 - 5 lat. Na warsztatach postaramy się wszędzie zajrzeć, wielu rzeczy dotknąć, powąchać, posmakować i posłuchać. Być może uda nam się odkryć coś niesamowitego a jeśli nie to na pewno uda nam się to wynaleźć.

zdjęcie z warsztatów

Klub Latających Podróżników

Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, podczas których spotykamy się z różnymi kulturami i krainami geograficznymi sięgając po lokalne opowieści i legendy oraz do muzealnej kolekcji. Pokazujemy dzieciom różnorodność świata, tradycje, języki i obyczaje. Korzystamy z możliwości, które tkwią w mapach, plastyce, teatrze i dziecięcej ciekawości.

zdjęcie z warsztatów

Coś takiego! Opowieści o przedmiotach

Comiesięczne spotkania dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat, podczas których uczestnicy wcielą się w rolę muzealników mających do czynienia z niezwykłym światem rzeczy.

rodzinnie

grafika promująca warsztaty

Tam i Tu. O świecie opowiadanie

Comiesięczne spotkania dla dzieci i rodziców, podczas których przybliżamy kultury i społeczności różnych zakątków świata. Za każdym razem wybieramy się w inny region. Naszym celem jest ukazanie różnorodności kulturowej świata i przede wszystkim zachęcenie młodych uczestników (oraz ich rodziców) do dalszych samodzielnych poszukiwań.

grafika promująca warsztaty

Etnokalendarz

Weekendowe warsztaty rodzinne to okazja do szukania odpowiedzi na ważne pytania, twórczych eksperymentów i podejmowania nowych wyzwań. Zależy nam na rozwijaniu ciekawości i wrażliwości oraz poczucia, że każdy z nas swoimi codziennymi wyborami ma szansę realnie oddziaływać na życie ludzi w różnych częściach świata.