T T

Dla osób z dysfunkcją słuchu

W naszej ofercie znajduje się szereg warsztatów dla grup zorganizowanych, dla uczestników indywidualnych oraz wydarzeń edukacyjnych, które mają charakter okazjonalny. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły. Prosimy je zgłaszać Oldze Błaszczyńskiej, która koordynuje prace nad dostępnością Muzeum dla wszystkich, którzy chcą je odwiedzić.

Kontakt
Olga Błaszczyńska
koordynatorka dostępności
telefon lub SMS: 533 325 435 
e-mail: blaszczynska@etnomuzeum.eu

 

Przeczytaj o dostępności muzealnych budynków - KLIKNIJ

 

Warsztaty rodzinne Etnokalendarz
Warsztaty organizowane raz w miesiącu, w wybrany weekend. W niedziele (g. 11.00 - 14:30) warsztaty tłumaczone są na PJM.

Etnograficznym okiem – rysunek
Warsztaty rysunku dla młodzieży i dorosłych organizowane raz w miesiącu, w wybraną niedzielę, w godzinach 15.30–18.00. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza PJM. 

Podczas zwiedzania z przewodnikiem muzealnym, warsztatów dla grup zorganizowanych, i innych wydarzeń edukacyjnych oferujemy bezpłatne tłumaczenie na PJM. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tłumaczenia na PJM co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną wizytą.