T T
zdjęcie z warsztatów

Warsztaty dla przedszkolaków „Laboratorium świata” - druga grupa!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem warsztatami "Laboratorium świata" została utworzona dodatkowa grupa warsztatowa. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godz. 17.00 - 18.00. Serdecznie zapraszamy!

W obydwu grupach dysponujemy aktualnie kilkoma wolnymi miejscami.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o działania na zmysłach, trening wyobraźni oraz gry aktywizujące (słowne, ruchowe, pamięciowe). Rozwijają dziecięcą ciekawość oraz umiejętności pracy w grupie i przezwyciężania trudności. Zajęcia wspierają wieloaspektowy rozwój dziecka pobudzają jego zmysły i integrują płynące z nich doznania. Stanowią także okazję, by w atmosferze twórczej zabawy wzmacniać relacje z rodzicami i rówieśnikami.


Przeznaczone są dla dzieci z rodzicami - opiekunów zapraszamy do aktywnego udziału w warsztatach.