T T
plakat promujący spotkanie

Rewolucja na rubieżach | spotkanie krakowskiego oddziału PTL

Serdecznie zapraszamy na spotkanie krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zaplanowane na poniedziałek 13 maja 2019 roku, które odbędzie się o godz. 16.30 w Ratuszu MEK przy Placu Wolnica 1.

Podczas spotkania Oddziału wykład Rewolucja na rubieżach. Powojenna walka o władzę w świetle dokumentacji Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu wygłosi dr hab. Monika Golonka-Czajkowska

Dotychczasowe badania historyczne nad działalnością Józefa Kurasia „Ognia” i jego podkomendnych charakteryzuje znacząca fragmentaryczność i jednostronność. Stan ten wynika zarówno z problemów nieustannie powiększającej się i wciąż jeszcze nierozpoznanej bazy źródłowej, jak i osadzenia tychże badań w wyrazistych aksjologicznie ramach ideologicznych. Jednym z tego typu problemów epistemologicznych jest marginalizowanie roli innych uczestników powojennej rywalizacji o władzę na terenie Podtatrza, którzy w istotny sposób wpływali na przebieg konkretnych wydarzeń, przyczyniając się w efekcie do strukturalnych zmian społeczno-politycznych. By lepiej zrozumieć realia, w jakich toczyła się walka między partyzantami „Ognia” a ich przeciwnikami, niezbędne jest więc poszerzenie perspektywy badawczej o krytyczną analizę źródeł archiwalnych, którymi w tym przypadku są przede wszystkim dokumenty wytworzone przez lokalne struktury Urzędu Bezpieczeństwa. Pogłębiona, wielopoziomowa analiza tego materiału pozwala na lepsze poznanie rzeczywistości powojnia na tym terenie, wgląd w kulturę instytucji, której pracownicy pełnili strategiczne role w powojennej grze o władzę, a także poszerza w istotny sposób wciąż bardzo fragmentaryczną wiedzę na temat społeczności samych partyzantów i praktyk ich funkcjonowania w lokalnym środowisku.

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska pracuje jako adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce wyobrażeń społecznych, praktykach pamięci zbiorowej, antropologii polityki oraz krytycznych studiach nad dziedzictwem. Jest autorką monografii Nowe Miasto Nowych Ludzi. Mitologie Nowohuckie (WUJ, Kraków 2013). Obecnie prowadzi badania nad współczesnymi formami symbolizmu politycznego w Polsce, zwłaszcza w kontekście wyobrażeń o wojnie, powojniu i transformacji ustrojowej.