AA
Informacja - wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych
 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie art. 4 pkt .8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawarto umowę z Radomirem  Pałka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AKRA KDS z siedzibą, ul. Jana Piltza 35/101, 30-392 Kraków, NIP 679-175-64-75 na wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w piwnicach pod wieżą Ratusza na Kazimierzu. Prace są współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.Powrot do listy zamowien
ogród zabaw
WMDL
adas
Badania syberyjskie
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice
CDK
root