AA
Informacja - wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych
 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie art. 4 pkt .8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawarto umowę z Radomirem  Pałka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AKRA KDS z siedzibą, ul. Jana Piltza 35/101, 30-392 Kraków, NIP 679-175-64-75 na wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w piwnicach pod wieżą Ratusza na Kazimierzu. Prace są współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.Powrot do listy zamowien
Dostępnosć muzeum
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice
CDK