AA
"Rocznik t. XV. Przewodnik po zbiorach huculskich MEK" - Praca zbiorowa, red. Małgorzata Szczurek. Nakład wyczerpany
img
 
Ilość stron: 370

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie posiada największe w Polsce, liczące około dwóch tysięcy eksponatów, zbiory huculskie. Są to m.in.: stroje, biżuteria, broń, ceramika, instrumenty muzyczne, a także figurki z sera oraz bogata kolekcja pisanek. Nie brak też charakterystycznego dla Huculszczyzny malarstwa na szkle i ikon. „Przewodnik po zbiorach huculskich MEK” jest pierwszą próbą usystematyzowania i opisu tego zbioru. Istotną część publikacji stanowi tekst dr Urszuli Janickiej-Krzywdy wprowadzający czytelnika w świat tradycyjnej huculskiej kultury. W trosce o oddanie wielokulturowego charakteru regionu w „Roczniku” zachowano wielojęzyczne brzmienie nazw własnych oraz zamieszczono streszczenia tekstów nie tylko w języku angielskim, ale też ukraińskim.

 

(Nakład wyczerpany).

 

Rocznik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli. t. XV. "Przewodnik po zbiorach huculskich Muzeum Etnograficznego w Krakowie"

Redakcja: dr Urszula Janicka-Krzywda, dr Katarzyna Barańska

Teksty: Marian Długosz, Magdalena Dolińska, Marek Grabski, Grzegorz Graff, Urszula Janicka-Krzywda, Barbara Kożuch, Alicja Małeta, Grażyna Mosio, Małgorzata Oleszkiewicz, Elżbieta Pobiegły, Grażyna Pyla, Krystyna Reinfuss-Janusz, Anna Spiss, Piotr Worytkiewicz

Projekt graficzny: Przemek Dębowski

Miękka okładka, czarno-białe i kolorowe ilustracje, 370 stron, 23,6 x 16,4 cm

Wydawca: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Kraków, 2009

ISBN: 978-83-61369-05-9

 Dostępnosć muzeum
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice
CDK