AA
Wiadomości
img
 

Spotkanie wokół książki "Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria"


28 stycznia (wtorek), o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie wokół książki „Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria”. Zbiór esejów pod redakcją Dariusza Czai otwiera serię Wydawnictwa Czarne pn. „Tropiki”. Ukazują się w niej książki z antropologii kultury, wykraczającej poza granice akademickich przyzwyczajeń – naukowy rygor spotyka się tu z literacką wyobraźnią.


Wspólnym punktem wyjścia dla autorów „Innych przestrzeni...” była, dobrze obecna w humanistycznym dyskursie, kategoria nie-miejsca. W rozumieniu Marca Augé odnosi się ona do tych miejsc, które są antytezą przestrzeni domowej i oswojonej; to światy bez pamięci, bez imienia i bez historii, punkty tranzytowe i ziemie niczyje. Autorzy prezentowanych tekstów poddają wspomnianą kategorię znaczącej redefinicji: rozumiana jest ona nie tyle jako pojęcie obciążone negatywną treścią, ile raczej jako użyteczny instrument poznania, jako poszerzająca spojrzenie metafora, a czasem jako wielowartościowy symbol. Autorzy szukają nie-miejsc w miejskiej zabudowie, wyprawiają się na przedmieścia i peryferie, odsłaniają drugie dno znajomych miejsc podróżnych, wchodzą na nieużytki, ruiny, ziemie niczyje, odnajdując w nich bogate pokłady znaczeń, wreszcie, śledzą różne formy żydowskiej (nie)obecności w powojennych topografiach. Tom ma charakter interdyscyplinarny, jego autorami są antropolodzy, literaturoznawcy, kulturoznawcy i filmoznawcy.


W spotkaniu, które poprowadzi Katarzyna Kubisiowska, wezmą udział autorzy tekstów zamieszczonych w książce, m.in.: Monika Sznajderman, Dariusz Czaja, Magdalena Barbaruk, Dorota Majkowska-Szajer, Szymon Uljasz, Magdalena Zych.


Książkę, dostępną na co dzień w Muzeum, tego wieczoru będzie można kupić w promocyjnej cenie.


WSTĘP WOLNY

 

28 stycznia 2014, godz. 18:00
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Ratusz, pl. Wolnica 1
 

 

Galeria:

Inne przestrzenie, inne miejsca. Fot. Marcin Wąsik
Inne przestrzenie, inne miejsca. Fot. Marcin Wąsik
Inne przestrzenie, inne miejsca. Fot. Marcin Wąsik
Inne przestrzenie, inne miejsca. Fot. Marcin Wąsik


Powrót do listy wiadomości
Dostępnosć muzeum
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice
CDK