AA
Wiadomości
Platforma rzemioslo2zero.pl
Platforma rzemioslo2zero.pl  

Premiera platformy rzemioslo2zero.pl


Ostatnie trzy lata (2015-2017) Muzeum Etnograficzne w Krakowie poświęciło na badanie środowiska małopolskich rzemieślników i post-rzemieślników, zajmujących się obróbką drewna lub/i metalu. Z pierwszymi efektami tych poszukiwań można zapoznać się na nowo uruchomionej platformie: www.rzemioslo2zero.pl.

 

Postanowiliśmy zmierzyć potencjał działających w Małopolsce zakładów (kowalskich, ślusarskich, ciesielskich, stolarskich) dostarczających produktów i rozwiązań współczesnemu odbiorcy. Spadkobiercy dawnych rzemiosł – wbrew powszechnemu przekonaniu o zanikaniu ich zawodów – wciąż działają, a ich aktywność ma istotny wpływ na krajobraz kulturowy regionu oraz integrację społeczną jego mieszkańców. Rozpoczęliśmy w ten sposób proces inwentaryzowania niedocenianych zasobów, zbierając dane, które w przyszłości pozwolą opisać proces zmian, jakie zachodzą w środowiskach tradycyjnych wytwórców. Pytaliśmy naszych rozmówców o ich sposób pracy, o powód, dla którego wybrali swoje zajęcie, o relacje z klientami, ale także o pasje, sukcesy, porażki i codzienne życie. Wyniki badań pozwoliły nam na stworzenie serwisu, który od tej pory będzie się stale rozwijał. Mamy nadzieję, że platforma, prezentująca profile rzemieślników, ułatwi kontakt i dialog pomiędzy wytwórcami i ich potencjalnymi partnerami,  przez co okaże się przydatnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na kształt świata wokół siebie.

 

Zobacz profile naszych rozmówców:

http://rzemioslo2zero.pl/pl/wszystkie-profile

Zobacz materiały filmowe:

http://rzemioslo2zero.pl/pl/mediateka

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Powrót do listy wiadomości
Dostępnosć muzeum
Życzenia
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice