AA
Wiadomości
Aleksandra Jacher-Tyszko. Fot. Archiwum MEK.
Aleksandra Jacher-Tyszko. Fot. Archiwum MEK.  

Zmarła Aleksandra Jacher-Tyszko


Z głębokim żalem powiadamiamy, że 3 stycznia w wieku 93 lat zmarła Aleksandra Jacher-Tyszko – socjolożka, etnografka, pasjonatka grafiki ludowej, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Przez 39 lat związana zawodowo z Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

 

Pracę w MEK podjęła w maju 1951 roku jako dwudziestosześcioletnia absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, a na emeryturę przeszła w 1990 roku w randze starszego kustosza. Wrażliwa na dziedzictwo miejsca, z którym związała swoje życie zawodowe – pierwsza opracowała materiały dotyczące początków Muzeum, postaci założyciela, a także historii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Kierowała Działem Inwentaryzacji, który zorganizowała od podstaw, korzystając z wiedzy zdobytej podczas staży naukowych w paryskim Musée de l'Homme oraz UNESCO. Interesowała się religijną ikonografią ludową, zorganizowała Gabinet Grafiki i zajmowała się opracowaniem zgromadzonych tam zbiorów. Pod jej kierownictwem odbyło się sympozjum poświęcone polskiej grafice ludowej, a wystawa i katalog stały się istotnym wydarzeniem. W 1983 roku przygotowała głośną wystawę pt. Matka Boska Częstochowska w sztuce ludowej i popularnej. Inną ścieżką poczynań badaczki były prace dotyczące stroju ludowego. Jedne z wielu badań terenowych, które podejmowała, zakończyła publikacja Strój kielecki wydana w 1977 roku, stanowiąca część Atlasu Strojów Ludowych. Była trzykrotną prezeską krakowskiego oddziału PTL, otrzymując w 2001 roku członkostwo honorowe tej organizacji. Członkini Komisji Etnograficznej Oddziału Krakowskiego PAN. Po odejściu na emeryturę była nadal aktywna i pracowała niemal do ukończenia 90 lat. W wieku 87 opracowała i wydała pamiętniki rzeźbiarza ludowego Jana Lamęckiego.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 12 stycznia o godz. 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 
Powrót do listy wiadomości
Dostępnosć muzeum
Życzenia
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice