AA
Wiadomości
fot. Marcin Wąsik
fot. Marcin Wąsik  

Warsztaty dla przedszkolaków „Laboratorium świata” - druga grupa!


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem warsztatami "Laboratorium świata" została utworzona dodatkowa grupa warsztatowa. Zajęcia odbywać się będą w czwatrki w godz. 17.00 - 18.00. Serdecznie zapraszamy!

 

W obydwu grupach dysponujemy aktualnie kilkoma wolnymi miejscami.

 

Warsztaty prowadzone są w oparciu o działania na zmysłach, trening wyobraźni oraz gry aktywizujące (słowne, ruchowe, pamięciowe). Rozwijają dziecięcą ciekawość oraz umiejętności pracy w grupie i przezwyciężania trudności. Zajęcia wspierają wieloaspektowy rozwój dziecka pobudzają jego zmysły i integrują płynące z nich doznania. Stanowią także okazję, by w atmosferze twórczej zabawy wzmacniać relacje z rodzicami i rówieśnikami.

 

Przeznaczone są dla dzieci z rodzicami - opiekunów zapraszamy do aktywnego udziału w warsztatach.

 

Szczegołowe informacje o cyklu dostępne są w zakładce: http://bit.ly/laboratorium_swiata

 
Powrót do listy wiadomości
Dostępnosć muzeum
Życzenia
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice