AA
Wiadomości
img
 

Apel Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć


Chcąc wesprzeć działania Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć – organizacji, którą niejednokrotnie gościliśmy w Muzeum Etnograficznym, publikujemy poniższy apel oraz prosimy o pomoc w tej trudnej sytuacji:

 

W tym roku, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć obchodzi 15-lecie swojego istnienia. W ciągu tych lat ciężko pracowaliśmy nad urzeczywistnieniem celów wyrażonych w naszej misji statutowej, działając na rzecz ochrony praw człowieka poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej osobom społecznie marginalizowanym, w tym zwłaszcza uchodźcom, cudzoziemcom poszukującym ochrony, bezpaństwowcom oraz ofiarom przemocy i handlu ludźmi.

 

Przez wiele lat realizacja tych celów była możliwa dzięki partnerstwu z UNHCR oraz dzięki środkom skutecznie uzyskiwanym przez nas z funduszy unijnych. Tak zwany kryzys uchodźczy przyniósł jednak wiele zmian zarówno w Europie, w naszym regionie jak i w naszym kraju, a obecne uwarunkowania społeczne i polityczne mają zdecydowanie negatywny wpływ na naszą sytuację.

 

Od ponad roku Centrum znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej, a po ostatecznej decyzji polskich władz o bezterminowym wstrzymaniu dystrybucji środków z unijnego funduszu FAMI (przeznaczonego na projekty kierowane do uchodźców), zagrożone jest dalsze istnienie naszej organizacji.

 

Nie oznacza to, że się poddajemy! Wręcz przeciwnie - jesteśmy zdeterminowani, żeby dalej wypełniać naszą misję, która wydaje się dziś być bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej. Skupiamy się również na poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania naszych działań. Po raz pierwszy w naszej historii zdecydowaliśmy też zwrócić się do naszych przyjaciół, znajomych jak i osób popierających nasze działania, z prośbą o pomoc.

 

Chcemy w związku z tym poprosić o rozważenie wpłaty darowizny, która pomogłaby nam przetrwać przez ten trudny okres. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pokrycie części naszych podstawowych kosztów utrzymania jak i części kosztów osobowych naszego zespołu. Każda wpłata ma dla nas znaczenie! Będziemy też bardzo wdzięczni za udostępnienie naszej prośby dalej - tak aby dotarła do jak największej liczby osób, które mogłyby nas wesprzeć. Jeżeli nie masz możliwości, aby obecnie dokonać wpłaty darowizny, prosimy o śledzenie naszego konta na Twitter oraz polubienie naszego fanpage na Facebooku i kanału YouTube i wsparcie w upowszechnianiu informacji o naszej pracy.

 

Dane do wpłaty darowizny:

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć       

ul. Krowoderska 11/7    

31-141 Kraków

Bank Millennium S.A.

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe OPP

 

Nasze kanały informacyjne:

www.pomocprawna.org
www.facebook.com/pomocprawna.org
https://twitter.com/CPPHN
 

 
Powrót do listy wiadomości
Dostępnosć muzeum
Życzenia
WMDL
Badania syberyjskie
bon kultury
Rzemiosło 2.0
Strój Krakowiaków zachodnich - badania, monografia, upowszechnienie
Granice